Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FrUD 6/2021 rd

Innehållsförteckning

Föredragningslista FrUD 6/2021 rd Framtidsutskottet Fredag 7.5.2021 kl. 10.00

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Statrådets utbildningspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 1/2021 rd

Ärendet har remitterats till framtidsutskottet för utlåtande till kulturutskottet. 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

4.  Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Statsrådets redogörelseSRR 3/2020 rd
Utskottets utlåtandeMiUU 2/2021 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 2/2021 rd
Utskottets utlåtandeJsUU 3/2021 rd
Utskottets utlåtandeShUU 2/2021 rd
Utskottets utlåtandeKuUU 3/2021 rd
Utskottets utlåtandeAjUU 4/2021 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: AjUU 4/2021 rd. 

Sakkunniga: 

  • professor Lassi Linnanen Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUTbilaga
  • specialforskare Jari Lyytimäki Finlands miljöcentralbilaga
  • professor Pami Aalto Tammerfors universitetbilaga

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

  • Statistikcentralenbilaga

5.  Övriga ärenden

6.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdagen 12.5.2021 kl. 09.00. 

Senast publicerat 06-05-2021 15:04