Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FvUD 9/2021 rd

Innehållsförteckning
Föredragningslista
FvUD
9
2021 rd
Förvaltningsutskottet
Fredag 23.4.2021 kl. 11.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Utskottet godkände utkastet till utlåtande utdelat 22.4.2021 som grund för behandlingen. 
Allmän debatt förs. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är idag fredag 23.4.2021 efter plenum kl 13.30. 
Senast publicerat 22-04-2021 14:52