Senast publicerat 02-11-2021 07:56

Föredragningslista JbDD 3/2021 rd Jordbruksdelegationen 

Nästa sammanträde

Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat.