Senast publicerat 02-12-2021 19:01

Föredragningslista KhDD 16/2021 rd Kommun- och hälsovårdsdelegationen Fredag 3.12.2021 kl. 11.00

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 18/2021 rd
Utskottets utlåtandeFsUU 6/2021 rd
Utskottets utlåtandeShUU 16/2021 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 20/2021 rd
Utskottets utlåtandeMiUU 21/2021 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 29/2021 rd
Utskottets utlåtandeFrUU 7/2021 rd
Utskottets utlåtandeUtUU 8/2021 rd
Utskottets utlåtandeAjUU 12/2021 rd
Utskottets utlåtandeKuUU 17/2021 rd
Utskottets utlåtandeJsUU 22/2021 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 43/2021 rd

Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 

  • social- och hälsovårdsministerietbilaga

Delegationens utkast till betänkande presenterades. 

Allmän debatt fortsätter. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

4.  Övriga ärenden

5.  Nästa sammanträde

Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är