Senast publicerat 28-11-2022 14:30

Föredragningslista MiUD 101/2022 rd Miljöutskottet Tisdag 29.11.2022 kl. 10.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2022 rd
LagmotionLM 19/2021 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 25/2022 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 44/2022 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 25/2022 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 67/2022 rd
Utskottets utlåtandeJsUU 30/2022 rd

Jord- och skogsbruksutskottet: JsUU 30/2022 rd. 

Skriftligt yttrande: 

  • miljöministerietbilaga

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt fortsätter. 

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

4. Övriga ärenden

5. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är på onsdag 30.11.2022 kl. 9.30.