Senast publicerat 31-01-2022 11:48

Föredragningslista ReUD 1/2022 rd Revisionsutskottet Torsdag 3.2.2022 kl. 12.30

Distansmöte

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Utskottes arbete på våren

Diskussion om utskottets arbete. 

4.  Övriga ärenden

5.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är distansmöte tisdag 8.2.2022 kl. 12.30.