Senast publicerat 10-02-2022 09:17

Föredragningslista ShUD 5/2022 rd Social- och hälsovårdsutskottet Torsdag 10.2.2022 kl. 10.00

DISTANSMÖTE

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  EgenVilja2020 – Vi uppdaterar Finlands abortlagstiftning till 2020-talet!

MedborgarinitiativMI 8/2020 rd

Sakkunniga: 

  • företrädare för initiativtagarna Katriina Bildjuschkin bilaga
  • företrädare för initiativtagarna Fatim Diarra bilaga
  • regeringsråd Merituuli Mähkä social- och hälsovårdsministerietbilaga
  • överläkare Ritva Halila social- och hälsovårdsministeriet
  • direktör Jussi Holmalahti Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)bilaga
  • professor (emeritus) Raimo Lahti bilaga

4.  Övriga ärenden

5.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är distansmöte fredagen den 11.2.2022 kl 9.00.