Senast publicerat 10-06-2022 15:09

Föredragningslista UndUD 13/2022 rd Underrättelsetillsynsutskottet Fredag 17.6.2022 kl. 13.30

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Övriga ärenden

4. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är dd.mm.åååå