Senast publicerat 18-08-2021 10:28

Föredragningslista UtUD 36/2021 rd Utrikesutskottet Onsdag 18.8.2021 kl. 11.00

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Afganistanin tilanne

Statsrådets USP-utredningUSP 20/2021 rd
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 14/2021 vp

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Den kompletterande skrivelsen UTPJ 14/2021 - UTP 20/2021 vp har inkommit till riksdagen. 

Antecknas ha utdelats till utskottet:. 

Sakkunniga: 

  • utrikesminister Pekka Haavisto utrikesministeriet
  • biträdande avdelningschef Pekka Kaihilahti utrikesministeriet

4.  EU:n ulkoministerien epävirallinen videokokous 17.8.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 68/2021 rd

Beredning 

Antecknas ha utdelats till utskottet:. 

Rapportering 

Sakkunniga: 

  • utrikesminister Pekka Haavisto utrikesministeriet
  • biträdande avdelningschef Pekka Kaihilahti utrikesministeriet

5.  Övriga ärenden

6.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är på onsdagen 8.9.2021 kl 11.00