Senast publicerat 24-11-2021 13:59

Föredragningslista UtUD 67/2021 rd Utrikesutskottet Torsdag 25.11.2021 kl. 12.00

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Statsrådets utredning: Aktuella frågor kring militär rörlighet i Europeiska unionen

Statsrådets USP-utredningUSP 32/2021 rd

Ett meddelande från försvarsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Ydinsulkusopimuksen 10. tarkastelukonferenssi 4.-28.1.2022

Statsrådets USP-utredningUSP 34/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

5.  Epävirallinen kehitysministerien videokokous 14.6.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 52/2021 rd

Asian valmistelu ollut kirjallisessa menettelyssä 14.6.2021 

Rapportering 

Sakkunniga: 

 • utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari utrikesministeriet
 • biträdande avdelningschef Titta Maja utrikesministeriet

6.  OECD:n ministerikokous 5.-6.10.2021

Utskottets eget ärendeEÄ 45/2021 rd

Asian valmistelu on ollut kirjallisessa menettelyssä 01.10.2021 

Raportointi 

Sakkunniga: 

 • utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari utrikesministeriet
 • avdelningschef Ilkka-Pekka Similä utrikesministeriet

7.  EU:n kehitysministerien videokokous 11.10.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 87/2021 rd

Rapportering 

Sakkunniga: 

 • utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari utrikesministeriet
 • biträdande avdelningschef Titta Maja utrikesministeriet

8.  Mötet i Europeiska unions råd 11.11.2021 (Rådet för utrikes frågor, utrikeshandelspolitik)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 94/2021 rd

Rapportering 

Sakkunniga: 

 • utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari utrikesministeriet
 • avdelningschef Ilkka-Pekka Similä utrikesministeriet

9.  Mötet i Europeiska unions råd 19.11.2021 (Rådet för utrikes frågor, utvecklingssamarbete)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 97/2021 rd

Rapportering 

Sakkunniga: 

 • utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari utrikesministeriet
 • biträdande avdelningschef Titta Maja utrikesministeriet

10.  Mötet i Europeiska unions råd 29.11.2021 (Rådet för utrikes frågor, utrikeshandelspolitik)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 105/2021 rd

Beredning 

Sakkunniga: 

 • utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari utrikesministeriet
 • avdelningschef Ilkka-Pekka Similä utrikesministeriet

11.  Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Statsrådets redogörelseSRR 5/2021 rd
Utskottets utlåtandeMiUU 19/2021 rd
Utskottets utlåtandeAjUU 13/2021 rd

Sakkunniga: 

 • utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari utrikesministeriet
 • biträdande avdelningschef Titta Maja utrikesministeriet

12.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Statsrådets redogörelseSRR 9/2021 rd

Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande och till försvarsutskottet för utlåtande. 

Sakkunniga: 

 • enhetschef Minna Laajava utrikesministeriet
 • enhetschef Riikka Eela utrikesministeriet
 • äldre avdelningsstabsofficer Mikko Lehto försvarsministeriet
 • avdelningsstabsofficer Jarkko  Pelkonen Huvudstaben

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

13.  Övriga ärenden

14.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är fredagen 26.11. kl. 11.00.