Senast publicerat 30-09-2022 10:56

Föredragningslista UtUD 74/2022 rd Utrikesutskottet Fredag 30.9.2022 kl. 11.15

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. EU/YUTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN/ Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviin tai uhkaaviin toimiin liittyvät rajoittavat toimenpiteet; uusien henkilöiden ja yhteisöjen lisääminen listalle Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta asetettujen rajoittavien toimenpiteiden laajentaminen

4. Tapaaminen komissaari Jutta Urpilaisen kanssa, Euroopan komissio

5. Övriga ärenden

6. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är tisdagen 4.10. kl. 12.00.