Senast publicerat 10-12-2020 12:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo AM 1/2019 rd

Åtgärdsmotion om att minska antalet klientavgifter som går till utsökning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Andra behandlingen, enda behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Åtgärdsmotion Lämnats

Datum02.05.2019Första undertecknarenAnna Kontula  /vänstÖvriga undertecknare1Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.

Talmanskonferensens beslut

27.06.2019
Ärendet sändes till social- och hälsovårdsutskottet.

Meddelat i plenum

28.06.2019
Meddelande i plenum om remittering av åtgärdsmotion till utskott.

Behandlingen fortgår sambehandlad

04.11.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen, enda behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 129/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat06.09.2019
Behandlingen avslutad01.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hälsovårdstjänstersocial serviceavgifterutsökningkreditupplysningar