Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

AM 3/2015 rd

Senast publicerat 09-05-2018 11:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo AM 3/2015 rd

Åtgärdsmotion om lättnader i alkoholregleringen och utredning av konsekvenserna av detta genom en försökslag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Åtgärdsmotion Lämnats

Datum28.09.2015Första undertecknarenOuti Mäkelä  /samlÖvriga undertecknare12Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.

Talmanskonferensens beslut

01.12.2015
sv_Asia lähetettiin social- och hälsovårdsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

27.10.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen, enda behandlingen

19.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-24. i proposition RP 100/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 4, 6, 8, 12/2016 rd, 34, 42/2017 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Dessutom godkände riksdagen ledamot Hannakaisa Heikkinens förslag till uttalande. Riksdagen beslutade att regeringen har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat04.12.2015
Behandlingen avslutad14.12.2017
Behandlingen avslutad15.12.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

alkoholdryckerminuthandelförfattningarölnäringspolitik