Senast publicerat 20-12-2021 21:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo AM 73/2021 rd

Åtgärdsmotion om att åtgärda underskottet i polisens anslag och att trygga en tillräcklig nivå på dem permanent över valperioderna

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Enda behandlingen

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Åtgärdsmotion Lämnats

Datum01.10.2021Första undertecknarenTom Packalén  /safÖvriga undertecknare23Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.

Talmanskonferensens beslut

05.10.2021
Ärendet sändes till finansutskottet.

Meddelat i plenum

08.10.2021
Meddelande i plenum om remittering av åtgärdsmotion till utskott.

Behandlingen fortgår sambehandlad

20.10.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

20.12.2021
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2022 i propositionerna RP 146, 216/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 266/2021 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-265, 267-429/2021 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotion AM 73/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat08.10.2021
Behandlingen avslutad10.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

polisenanslag (ekonomi)resurserpersonalresurserunderskottinre säkerhet