Senast publicerat 17-11-2021 10:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo BM 177/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för en strandväg vid Kervo å (200 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Enda behandlingen
Moment eller budgetlag
35.10.63

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Budgetmotion Lämnats

Datum16.10.2020Första undertecknarenPia Lohikoski  /vänstÄrendet har lämnats.

Behandlingen fortgår sambehandlad

06.11.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

21.12.2020
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2021 i propositionerna RP 146, 227/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-370/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat
Behandlingen avslutad11.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

rekreationsområdenfloder, åar och älvar