BM 345/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag för ersättning av integrationsutgifter (-185 000 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Moment eller budgetlag32.50.30
Relevanta dokument
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum18.10.2019
Första undertecknaren
Ville  Tavio  /saf
Ärendet har lämnats.
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum04.11.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum20.12.2019
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2020 i propositionerna RP 29, 89/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-392/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordintegrationsfrämjande 
Senast publicerat 25-06-2020 17:13