Direkt till innehållet

BM 349/2019 rd

Senast publicerat 25-06-2020 17:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo BM 349/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för kostersättning till celiakipatienter (2 000 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad
Moment eller budgetlag
33.40.60

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Budgetmotion Lämnats

Datum18.10.2019Första undertecknarenVille Tavio  /safÄrendet har lämnats.

Behandlingen fortgår sambehandlad

04.11.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

20.12.2019
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2020 i propositionerna RP 29, 89/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-392/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

celiakidieterhandikappbidrag