BM 355/2019 rd

Budgetmotion om anslag för att reparera väg 3864, Ylämaantie, på sträckan Sipari–Pulsa(1 800 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Moment eller budgetlag31.10.20
Relevanta dokument
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum18.10.2019
Första undertecknaren
Ari  Torniainen  /cent
Ärendet har lämnats.
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum04.11.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum20.12.2019
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2020 i propositionerna RP 29, 89/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-392/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Senast publicerat 20-12-2019 15:22