Senast publicerat 08-09-2020 16:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo BM 380/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag till statsrådets kanslis politiska stab (-154 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad
Moment eller budgetlag
23.01.01

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Budgetmotion Lämnats

Datum26.11.2019Första undertecknarenKai Mykkänen  /samlÄrendet har lämnats.

Behandlingen fortgår sambehandlad

27.11.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

20.12.2019
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2020 i propositionerna RP 29, 89/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-392/2019 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ministerierpolitiska assistenterstatssekreterare