Senast publicerat 12-01-2023 16:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo BM 430/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra statistikföringen av prisindex för jordbruksprodukter (500 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Enda behandlingen
Moment eller budgetlag
28.30.01

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Budgetmotion Lämnats

Datum30.09.2022Första undertecknarenSari Tanus  /kdÖvriga undertecknare4Ärendet har lämnats.

Behandlingen fortgår sambehandlad

27.10.2022
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

21.12.2022
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2023 i propositionerna RP 154 och 277/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-472/2022 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat
Behandlingen avslutad13.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

jordbruksprodukterprisindexstatistikföring