Senast publicerat 27-02-2020 19:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 1/2019 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018

(Från ord till framtidsgärningar, Verksamhetsberättelse och bokslut 2018)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum25.04.2019Lämnats avJubileumsfonden för Finlands självständighetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

02.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.09.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.9.2019.

Enda behandlingen

26.09.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 1/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

27.09.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

30.09.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.06.2019
Behandlingen avslutad20.09.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

framtidcirkulär ekonomiarbetslivhållbar utvecklingSitra