Senast publicerat 03-01-2023 11:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 1/2021 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum15.12.2020Lämnats avRiksdagsbiblioteketBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

07.04.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.06.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

14.09.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.9.2021.

Enda behandlingen

15.09.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 1/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

16.09.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

17.09.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat10.06.2021
Behandlingen avslutad07.09.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

bibliotekRiksdagsbiblioteket