Senast publicerat 09-11-2022 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 1/2022 rd

Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum27.04.2022Lämnats avJämställdhetsombudsmannenBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

29.04.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.10.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.10.2022.

Enda behandlingen

12.10.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

14.10.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 1/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

19.10.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

21.10.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat06.05.2022
Behandlingen avslutad22.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

jämställdhetsombudsmänjämställdhetdiskrimineringarbetslivkön