Senast publicerat 03-03-2020 16:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 10/2019 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum29.04.2019Lämnats avRundradions förvaltningsrådBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

03.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2019.

Enda behandlingen

16.10.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

22.10.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

23.10.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat09.05.2019
Behandlingen avslutad01.10.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

radiotelevisionnättjänsterförvaltningsrådkommunikationrundradioverksamhetRundradion