Senast publicerat 19-02-2021 13:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 10/2020 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum16.04.2020Lämnats avRiksdagens revisorerBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

17.04.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.02.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.2.2021.

Enda behandlingen

04.02.2021
Ärendet bordlagt till plenum 10.2.2021.

Enda behandlingen

10.02.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

16.02.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.02.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2020
Behandlingen avslutad10.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bokslutbokföringförvaltningStatens revisionsverk