Senast publicerat 22-08-2022 14:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 10/2022 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum18.03.2022Lämnats avFinlands delegation i EuroparådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

22.03.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

31.03.2022
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2022.

Enda behandlingen

09.06.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

14.06.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

16.06.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat08.04.2022
Behandlingen avslutad07.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

demokratirättsstatmänskliga rättigheterinternationella organisationerFinlands delegation i EuroparådetEuroparådet