Senast publicerat 30-01-2020 14:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 11/2018 rd

Regeringens årsberättelse 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum26.04.2018Lämnats avRegeringenBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

04.05.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 27.9.2018.

Bordläggning av betänkandet

04.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019.

Enda behandlingen

05.03.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 11/2018 rd och B 17/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

08.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

11.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat15.05.2018
Behandlingen avslutad26.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

regeringspolitikregeringsprogramoffentlig ekonomistatsekonomistatsbolagkommunal ekonomiministerierbokslutUttalande av riksdagen