Senast publicerat 17-11-2022 09:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 11/2022 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum31.03.2022Lämnats avFinlands delegation i Nordiska rådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

27.04.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

26.10.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2022.

Enda behandlingen

27.10.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 11/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

01.11.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

03.11.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat31.05.2022
Behandlingen avslutad14.10.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

nordiskt samarbetecybersäkerhetcoronavirussmittsamma sjukdomarutrikespolitikFinlands delegation i Nordiska rådetNato