Senast publicerat 31-01-2020 08:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 12/2018 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum11.06.2018Lämnats avFolkpensionsantaltens fullmäktigeBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

18.06.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.09.2018
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

26.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.3.2019.

Enda behandlingen

13.03.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

15.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

18.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat27.09.2018
Behandlingen avslutad11.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

folkpensionerFolkpensionsanstaltens fullmäktige