B 12/2018 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum11.06.2018
Lämnats avFolkpensionsantaltens fullmäktige
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum18.06.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.09.2018
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum14.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum12.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum13.03.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum15.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.09.2018
Behandlingen avslutad11.03.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfolkpensioner  Folkpensionsanstaltens fullmäktige 
Senast publicerat 31-01-2020 08:58