Senast publicerat 03-03-2020 15:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 12/2019 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum18.06.2019Lämnats avFinlands delegation i Nordiska rådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

18.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019.

Enda behandlingen

03.10.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

07.10.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

08.10.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.09.2019
Behandlingen avslutad25.09.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

NordensamarbeteutrikespolitiksäkerhetspolitikgränserförsvarspolitikFinlands delegation i Nordiska rådet