Senast publicerat 21-12-2022 15:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 12/2020 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum14.07.2020Lämnats avJustitiekanslern i statsrådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.09.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.9.2021.

Enda behandlingen

23.09.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

24.09.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

29.09.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat06.10.2020
Behandlingen avslutad10.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

justitiekanslerergrundrättigheterlaglighetsövervakningmänskliga rättigheterbarnskyddyttrandefriheträttegång