Senast publicerat 27-02-2020 19:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 13/2019 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum31.05.2019Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

04.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

05.09.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

11.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2019.

Enda behandlingen

12.12.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 3 och B 13/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat05.09.2019
Behandlingen avslutad03.12.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsekonomirevision av statshushållningenbokslutoffentlig ekonomistatsbudgeter