Senast publicerat 28-09-2022 11:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 14/2022 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum21.04.2022Lämnats avRiksdagens revisorerBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

26.04.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.09.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.9.2022.

Enda behandlingen

13.09.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

15.09.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

16.09.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat11.05.2022
Behandlingen avslutad08.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

riksdagsarbetebokslutbokföringRiksdagens revisorerRiksdagen