Senast publicerat 14-04-2021 13:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 15/2020 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum17.06.2020Lämnats avRiksdagens justitieombudsmanBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

22.06.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 1.3.2021.

Utskottsbehandling

Överlämnat03.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagens justitieombudsmängrundrättighetermänskliga rättigheterlaglighetsövervakning