Senast publicerat 15-01-2020 17:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 16/2018 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum15.06.2018Lämnats avRiksdagens justitieombudsmanBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

18.06.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.10.2018.

Enda behandlingen

04.10.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

08.10.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

09.10.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat05.09.2018
Behandlingen avslutad14.09.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagens justitieombudsmängrundrättighetermänskliga rättigheterlaglighetsövervakning