Senast publicerat 03-03-2020 18:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 16/2019 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum18.06.2019Lämnats avRiksdagens bankfullmäktigeBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

25.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2019.

Enda behandlingen

21.11.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

22.11.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

26.11.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat06.09.2019
Behandlingen avslutad05.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

penningpolitikfinansieringssystemstabilitetFinlands BankRiksdagens bankfullmäktigeEuropeiska centralbankenFinansinspektionen