Senast publicerat 25-02-2022 14:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 16/2021 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum31.05.2021Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

01.06.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.06.2021
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

15.09.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

22.02.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2022.

Enda behandlingen

23.02.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 3/2021 rd och B 16/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

25.02.2022
Riksdagens skrivelse.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.09.2021
Behandlingen avslutad02.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statsekonomirevision av statshushållningenbokslutoffentlig ekonomistatsbudgeterresultatrikhet