Senast publicerat 26-06-2019 12:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 17/2018 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum30.05.2018Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

01.06.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

12.06.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

04.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019.

Enda behandlingen

05.03.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 11/2018 rd och B 17/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat12.06.2018
Behandlingen avslutad26.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsekonomirevision av statshushållningenbokslutoffentlig ekonomistatsbudgeter