Senast publicerat 24-08-2020 12:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 17/2019 rd

Klimatårsberättelse 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum19.06.2019Lämnats avMiljöministerietBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

04.09.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

21.02.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.2.2020.

Enda behandlingen

25.02.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

26.02.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 17/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

27.02.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

28.02.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat17.09.2019
Behandlingen avslutad06.02.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

klimatpolitikutsläppklimatskyddtrafik