Senast publicerat 27-11-2020 09:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 17/2020 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Enda behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum05.06.2020Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

09.06.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

11.11.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

25.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2020.

Enda behandlingen

26.11.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 1/2020 rd och B 17/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2020
Behandlingen avslutad11.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsekonomirevision av statshushållningenbokslutoffentlig ekonomistatsbudgeterresultatrikhet