Senast publicerat 07-12-2022 15:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 17/2021 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum30.08.2021Lämnats avJustitiekanslern i statsrådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

07.09.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 1.12.2021.

Bordläggning av betänkandet

23.03.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.3.2022.

Enda behandlingen

24.03.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 17/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

30.03.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

31.03.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat28.09.2021
Behandlingen avslutad23.02.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

justitiekanslerersmittsamma sjukdomarcoronavirusberedskapslaglaglighetsövervakninggrundrättighetermänskliga rättigheterregeringarpresidenterdomstolarmyndigheterrättegång