Senast publicerat 17-11-2022 10:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 17/2022 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum04.05.2022Lämnats avFinlands delegation i OSSEBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

06.05.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.10.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.10.2022.

Enda behandlingen

11.10.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 17/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

20.10.2022
Riksdagens skrivelse.

Utskottsbehandling

Överlämnat13.09.2022
Behandlingen avslutad04.10.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

säkerhetspolitikvalövervakninginternationellt samarbeteOrganisationen för säkerhet och samarbete i Europa