Senast publicerat 22-04-2022 16:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 18/2021 rd

Klimatårsberättelse 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum01.06.2021Lämnats avMiljöministerietBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

29.06.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

02.02.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.2.2022.

Enda behandlingen

03.02.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

04.02.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

04.02.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

08.02.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2021
Behandlingen avslutad08.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

klimatpolitikutsläpprapporteringklimatförändringarmiljöskydd