Senast publicerat 31-01-2023 12:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 18/2022 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utskottets beslut

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum21.04.2022Lämnats avRiksdagens justitieombudsmanBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

22.06.2022
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 11.1.2023.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.10.2022
Behandlingen avslutad31.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

riksdagens justitieombudsmängrundrättighetermänskliga rättigheterlaglighetsövervakning