Senast publicerat 29-12-2016 10:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 19/2015 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2015

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum17.12.2015Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

04.02.2016
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.02.2016
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

16.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

31.03.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.4.2016.

Enda behandlingen

01.04.2016
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Enda behandlingen

07.04.2016
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 19/2015 rd och B 1/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

11.04.2016
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

13.04.2016
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat17.02.2016
Behandlingen avslutad16.03.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

valfinansieringriksdagsvalövervakningkandidateranmälningspliktStatens revisionsverk