Senast publicerat 30-01-2020 14:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 19/2018 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum12.09.2018Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

14.09.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019.

Enda behandlingen

28.02.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 19/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

05.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

05.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat02.10.2018
Behandlingen avslutad20.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsekonomirevision av statshushållningenriskhanteringgod förvaltningstatsgarantistatsförvaltning