Senast publicerat 24-03-2021 11:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 19/2020 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum18.08.2020Lämnats avStatens revisionsverkBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

18.09.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsekonomirevision av statshushållningenoffentlig ekonomistatsbudgetersysselsättningspolitikinvesteringarStatens revisionsverk