Senast publicerat 07-10-2021 09:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 19/2021 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum11.06.2021Lämnats avRiksdagens bankfullmäktigeBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

16.06.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.09.2021
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

21.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021.

Enda behandlingen

05.10.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 19/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

06.10.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

07.10.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat22.09.2021
Behandlingen avslutad22.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

penningpolitikRiksdagens bankfullmäktige