Senast publicerat 07-10-2020 09:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 2/2019 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum19.08.2019Lämnats avJustitiekanslern i statsrådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

04.09.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.10.2020.

Enda behandlingen

01.10.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 2/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

06.10.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

07.10.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat01.10.2019
Behandlingen avslutad28.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

justitiekanslerergrundrättigheterlaglighetsövervakningmänskliga rättigheterdigitalisering (process)rättegångmyndigheter