Senast publicerat 20-10-2020 11:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 2/2020 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum27.03.2020Lämnats avRiksdagsbiblioteketBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

30.03.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2020.

Enda behandlingen

16.10.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 2/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

16.10.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

20.10.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat01.10.2020
Behandlingen avslutad01.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bibliotekRiksdagsbiblioteket